Privacy- cookieverklaring

Bij MG online marketing vinden we de privacy van onze bezoekers en klanten belangrijk. Persoonsgegevens die we verwerken worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Ook nemen we maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.

Zijn er na het lezen van de privacy- en cookieverklaring nog onduidelijkheden?
Neem dan contact met ons op via 06 1038 4407 of miranda@mgonline.nl.

 

Opslag van informatie

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat MG online marketing in bepaalde gevallen jouw gegevens opslaat. Wij gebruiken deze gegevens voor:

 • het verbeteren van de website door inzicht te krijgen op welke manier deze wordt gebruikt;
 • het verbeteren van onze marketingactiviteiten;
 • relatiebeheer en uitvoering van onze diensten;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • product- en dienstontwikkeling.

MG online marketing verzamelt persoonsgegevens wanneer je:

 • ons een e-mail stuurt;
 • een contactformulier invult;
 • telefonisch contact opneemt;
 • een offerteaanvraag doet;
 • een product of dienst bij ons afneemt;

Je bent als gebruiker niet verplicht deze persoonsgegevens bij ons achter te laten, maar zonder deze gegevens zijn onze diensten en support beperkt bruikbaar.

 

Doeleinde van de gegevensverwerking

MG online marketing verzamelt en gebruikt je persoonlijke informatie, zodat je gebruik kunt maken van onze diensten.

Specifiek worden je persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het beantwoorden en afhandelen van berichten die via e-mail of een contactformulier zijn gestuurd;
 • het kunnen uitbrengen van offertes, het uitvoeren van opdrachten, het beheren van de daaruit ontstane relaties en het verrichten van activiteiten waarmee het klantenbestand kan worden vergroot;
 • indien van toepassing aanmelden als gebruiker voor de toegang tot de webapplicatie WordPress op basis van naam, e-mailadres en wachtwoord;
 • indien van toepassing aanmelden als gebruiker voor de toegang tot de webapplicaties van Google (Google analitics, Google Shopping, Google Adwords, Google Mijn Bedrijf, Search Console e.d.) op basis van naam, e-mailadres en wachtwoord en andere voor de specifieke aanmelding relevante bedrijfsgegevens;
 • het leveren van verkoopondersteuning en support.

MG online marketing vindt het belangrijk dat de dienstverlening zo goed mogelijk aansluit op de wensen van onze gebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig om onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we naast persoonlijke informatie ook informatie op die is samengesteld uit grote hoeveelheden anonieme informatie over onze gebruikers.

Deze anonieme informatie is niet te herleiden naar jou als individu en helpt ons om:

 • beter te begrijpen hoe admeisters.com en onze webapplicaties worden gebruikt;
 • het verbeteren van onze dienstverlening.

 

Persoonlijke gegevens van derden

Door gebruik te maken van onze diensten is het mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke gegevens opslaan van derden, bijvoorbeeld de klanten, medewerkers of subverwerkers van onze gebruikers. Je bent als afnemer van onze diensten zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je wilt opslaan en het daadwerkelijk opslaan van deze gegevens. MG online marketing bewaart je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de betreffende doeleinden. Anonieme gebruikersinformatie wordt wel langer bewaard voor statistische doeleinden.

Zorg er als afnemer van onze diensten voor dat de betreffende individuen op de hoogte zijn van onze privacyverklaring, de opslag van de door jou verzamelde persoonlijke gegevens, alsmede het doeleinde en de duur waarvoor de gegevens worden opgeslagen en de wijze waarop deze gegevens zijn beveiligd.

 

Het verstrekken van gegevens aan derden

MG online marketing zal nooit jouw persoonlijke gegevens verkopen of verhuren. MG online marketing zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijkere uitspraak.

We kunnen jouw gegevens echter wel verstrekken aan derde indien noodzakelijk voor de uitvoering van de volgende diensten:

 • het uitbrengen van offertes vanuit ons boekhoudprogramma Exact GO;
 • facturering en boekhouding vanuit ons boekhoudprogramma Exact GO;
 • het verwerken van betalingen via de automatische bankkoppeling met de KNAB;
 • domeinnaamregistratie bij onze hostingpartner Transip;
 • gebruikers aanmelden voor de toegang tot de webapplicaties van Google (Google analytics, Google Shopping, Google Adwords, Google Mijn Bedrijf, Search Console e.d.).

MG online marketing behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de onderliggende opdracht uit te besteden aan een subverwerker. MG online marketing behoudt zich tevens het recht voor om persoonlijke gegevens of een deel daarvan te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Mocht zich een situatie van fusie of overname voordoen, dan zal MG online marketing je hiervan op de hoogte stellen per e-mail en/of een publicatie op de website.

 

Beveiliging van gegevens

MG online marketing draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We maken gebruik van een logische toegangscontrole, gebruikmakend van wachtwoorden of keys. Alle verbindingen van en naar de webapplicatie(s) gaan via een beveiligde SSL-verbinding. Tevens maken we gebruik van fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging.

Voor eigen toegang tot de klantaccounts maken we gebruik van een passwordmanager, waarbij medewerkers en/of subverwerkers van MG online marketing alleen toegang hebben tot de voor hun relevante accounts om conform de Overeenkomst van opdracht onze diensten te kunnen uitvoeren. Alle medewerkers en/of subverwerkers van MG online marketing zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

 

Gebruik van cookies

De website mgonline.nl maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt meegestuurd via je browser en op je computer wordt opgeslagen.

De cookies die MG online marketing plaatst worden gebruikt voor de volgende doeleinden.

 • het verbeteren van de website, door inzicht te krijgen op welke manier deze wordt gebruikt;
 • het verbeteren van onze marketingactiviteiten;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het onthouden van sessies en e-mailadressen voor de WordPress applicatie.

Het is mogelijk om deze cookies uit te zetten via je browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van onze website minder goed of niet meer functioneren.

 

Google Analytics

MG online marketing maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt MG online marketing bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke paginabronnen ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen aanbieden. Lees het Privacybeleid van Google en voor meer specifieke informatie ook het Privacybeleid van Google Analytics.

 

Links naar andere websites

De website van MG online marketing bevat mogelijk links naar websites van derden. MG online marketing is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Europese privacywetgeving (AVG) door deze derden.

 

Inzage en wijzigen van jouw persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om MG online marketing te vragen welke persoonsgegevens over jou zijn opgeslagen. Ook kun je MG online marketing verzoeken om deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of in bepaalde gevallen te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via miranda@mgonline.nl.

 

Aanpassen privacyverklaring

MG online marketing kan besluiten haar privacyverklaring aan te passen. De betreffende wijzigingen worden direct opgenomen in deze privacyverklaring. Wij raden uw daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

 

Vragen

Mocht je vragen over de privacyverklaring hebben, dan kan je contact opnemen met MG online marketing via miranda@mgonline.nl  of telefonisch via 06 1038 4407.